Aby nam wszystkim dobrze żyło się w leśnym zakątku zapraszamy do zapoznania się z regulaminiem

REGULAMIN DLA KORZYSTAJĄCYCH Z POLA NAMIOTOWEGO „LEŚNY ZAKĄTEK”

W sytuacjach szczególnych prosimy zwracać się o pomoc do pracownika obsługującego wstęp na pole namiotowe.

 1. Na terenie pola namiotowego dokonujemy rejestracji mieszkańców, każdy wypoczywający ma obowiązek zameldować się w dniu przyjazdu w recepcji i pobrać numer, który należy umieścić w widocznym miejscu namiotu lub przyczepy.
 2. Pole namiotowe czynne jest w sezonie od 1 maja do 31 sierpnia, późniejszy termin pobytu możliwy po ustaleniu z właścicielem.
 3. Za wykupiony pobyt i nie wykorzystany w bieżącym sezonie bądź skrócenie go, pole namiotowe nie udziela zwrotu gotówki.
 4. Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz. 11.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 następnego dnia.
 5. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 10:00.
 6. Nieopuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.
 7. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw powinny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 7.00. W tych godzinach brama główna jest zamknięta.
 9. Palenie ognisk jest możliwe tylko w miejscach wyznaczonych i za zgodą właściciela.
 10. Należy zgłaszać w recepcji WSZYSTKIE osoby odwiedzające. Osoby odwiedzające – do 3 godzin za darmo, powyżej naliczana jest stawka dobowa według cennika.
 11. Po upływie terminu zamieszkania osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana jest  do pozostawienia ładu i porządku.
 12. Właściciel pola namiotowego nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty.
 13. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
  1. używania otwartego ognia w namiotach,
  2. grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
  3. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
  4. dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległych obiektów,
  5. zakłócania porządku na polu namiotowym,
  6. zaśmiecania terenu pola namiotowego,
  7. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni.
 14. Turysta ma prawo posiadać na Polu Namiotowym zwierzęta pod warunkiem zachowania higieny, posiadania świadectw o dokonaniu obowiązujących szczepień ochronnych i w przypadku trzymania ich na smyczy oraz używania kagańca.
 15. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do pracownika recepcji.
 16. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń właściciela pola namiotowego.
 17. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.
 18. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat.
 19. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.
 20. Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać w recepcji ośrodka.
 21. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.

REGULAMIN OŚRODKA „LEŚNY-ZAKĄTEK”:

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w ośrodku „LEŚNY ZAKĄTEK”. Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i wygodę z wypoczynku, a jednocześnie zagwarantować jego sprawną organizację.

 • W dniu przyjazdu prosimy o zameldowanie się w recepcji znajdującej się na przeciwko ośrodka – na polu namiotowym.
 • Każdy wynajmujący w momencie zameldowania zobowiązany jest wpłacić jednorazową kaucję w wysokości od 200 do 500zł, która zostanie zwrócona po uprzednim sprawdzeniu stanu wynajmowanego domku.
 • Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15:00, a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.
 • Obowiązuje całkowity zakaz smażenia i czyszczenia ryb w domkach i na tarasach. Ryby można usmażyć na polu namiotowym po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 • Całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów w domkach.
 • Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • Pobyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia dozwolony jest pod opieką dorosłych.
 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 7:00.
 • Za zgubione lub uszkodzone przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 • Przekazanie i oddanie domku następują w obecności personelu ośrodka po uprzednim dokonaniu opłaty za okres objęty rezerwacją.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco do właściciela ośrodka – w recepcji. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach i na jego terenie przedmioty wartościowe oraz pieniądze. Prosimy starannie zamykać drzwi i okna w momencie opuszczenia domku.
 • Przy wrzucaniu śmieci do pojemnika zbiorczego, prosimy o segregowanie i zgniatanie plastikowych pojemników.
 • Prosimy o trzymanie psów na smyczy i wyprowadzanie ich poza teren ośrodka.
 • Prosimy zgłaszać w recepcji wszystkie osoby odwiedzające.
 • Parking jest dostępny tylko dla wczasowiczów ośrodka Leśny Zakątek.
 • Prosimy o nieprzenoszenie wyposażenia domku do innych.

Telefon kontaktowy: 501737255
Strona internetowa: www.lesny-zakatek.com
Życzymy miłego i spokojnego pobytu.

Uprzejmie Informujemy

Podane przez Państwa dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu kontroli wstępu na teren obiektów. Zbieranie ww. danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych
Leśny Zakątek
Ul. Wojska Polskiego 19B/42
72-351 Pogorzelica

Państwa dane osobowe są przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest na Państwa życzenie w recepcji.